گواهینامه ها

گروه فراچرم اماده ارایه و اجرای کلیه پروژه های مربوط به چرم کوبی درب و دیوار و دکور با درخشان ترین سابقه کاری و کسب کامل رضایت مشتری می باشد پس فرصت را از دست ندهید و برای کاهش صدای محیط زندگی و کاری شما و زیبایی آن با ما همراه شوید.

مشتریان خوشحال من چه می گویند

شرکت طراحی و مهندسی فراچرم سعی در ارتقا و بروز رسانی خود و تحقیقات پیوسته در دنیا در زمینه عایق صوت و آکوستیک، در کنار طراحی زیبا و در عین حال کاربردی با در نظر گرفتن مسائل علمی صوت و آکوستیک،در جهت تلاش هرچه بیشتر کاهش نویز در فضا خدمات خود را ارائه مینماید.

می توانید از چند کلمه فریبنده استفاده کنید و توانایی های خود را به رخ بکشید که مشتریان آینده را جذب می کند و آنها را تشویق می کند تا شما را بلافاصله استخدام کنند.

Andrea Henry - Alabama
woman-in-blue-and-yellow-dress-sitting-on-red-sofa
1chesterfield-english-leather-buttoned-door-panel

می توانید از چند کلمه فریبنده استفاده کنید و توانایی های خود را به رخ بکشید که مشتریان آینده را جذب می کند و آنها را تشویق می کند تا شما را بلافاصله استخدام کنند.

Doris Jones - Kansas​
6-door-leather-wardrobe-500x500

می توانید از چند کلمه فریبنده استفاده کنید و توانایی های خود را به رخ بکشید که مشتریان آینده را جذب می کند و آنها را تشویق می کند تا شما را بلافاصله استخدام کنند.

Mary Barnett - Nevada​
santa anita race track, shayne blue,